Deilige toner, og det mørke feltet gir bildet spenning og dynamikk.

Hederlig omtale – Abstrakt skog – Mads Erik Husdal