Kurs i fotografering

I samarbeid med Norsk Fotofagskole kan medlemmer i Trondhjems Kameraklubb
melde seg på kurs.

Se kursliste for Fotofagskolen