Hederstegn, plaketter og æresmedlemmer

Søkbar liste over nasjonale og internasjonale hederstegn og plaketter

Informasjon om NSFF plaketter

Informasjon om NSFF hederstegn

Æresmedlemmer i Trondhjems kameraklubb

Wenche Aune, 2018
Håkon Grønning, 2018
Ole P. Sannerud, 2003
Bjørn Haslene, 1991
Thor Melhuus, 1979
Odd Fordal, 1979
Kolbjørn Dekkerhus, 1963
Skjold Hilfling Rasmussen, 1956
Johan Chr. Geelmuyden, 1956
J. Jentoft Johansen, 1954
Gunnar Schulerud, 1947
Dr. Bjarne Stendahl, 1947