Møtested og tid

Møtelokaler:
Fra og med 24. oktober 2013 holder vi til i lokalene til Norsk Fotofagskole, Nedre Ila 39.
Innkjøring via Mellomila.

Kart Fotofagskolen

Det er muligheter for parkering i skolens nærområde.

Når:
2. torsdag i hver måned, kl 18:30. Månedens bilde.
4. torsdag i hver måned, kl 18:30. Klubbmøte.

Aktiviteter ut over disse møtene vil bli annonsert.
Oppdateringer i møteprogrammet kan forekomme.
Møteprogrammet finner du i kalenderen.