Opphavsrett

Innholdet på Trondhjemskameraklubb.wordpress.com tilhører Trondhjems kameraklubb og dens medlemmer, og er rettighetbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m. Trondhjems kameraklubb har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra TrondhjemsKameraKlubb.no.

Det som er nevnt ovenfor gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementer på nettsidene, så som logoer, fotografier og filmklipp. Trondhjems kameraklubb aksepterer bruk av pekere til Trondhjemskameraklubb.wordpress.com, så fremt det er pekere til hele nettsider, uten bruk av rammer eller andre tillegg/endringer. Det er ikke tillatt å etablere pekere som innebærer en kopiering eller en kopierings-/nedlastingsmulighet, eller pekere til enkeltstående elementer som f.eks. lyd, video og fotografier.

Kopiering eller nedlasting i strid med TrondhjemsKameraKlubb.no’s rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

Eventuelle spørsmål rettes til Trondhjems kameraklubb via kontaktskjema