Styret

Styret i TKK fra 23. februar 2023

Leder: Jonas Hallberg Eggen

Nestleder: Anne Katharine Dahl

Kasserer: Håkon Grønning

Styremedlem: Terje Frostad

Styremedlem: Siri Nordberg Malvik

Varamedlem: Morten Mehli

Varamedlem: Ingunn Kjøllmoen


Revisor: Olaf Aune

Valgkomité: Åse Ødegård og Ole P. Sannerud


Epost til styret: trondhjemskameraklubb(at)gmail.com