Styret

Nytt styre fra 16. februar 2017

Leder: Ole Anders Kristiansen

Nestleder: Nina Tranø

Kasserer: Olaf Aune

Sekretær: Jørn Engberg

Medlemsansvarlig: Christiane Wüllner

Konkurranseansvarlig: Ommund Øgård

Aktivitetsansvarlig: Lise Sørensen

Web/SoMe-ansvarlig: Odd Erik Aasmundsen


Epost til styret: trondhjemskameraklubb(at)gmail.com