Styret

Styret i TKK fra 24. februar 2022

Leder: Jonas Hallberg Eggen

Nestleder: Anne Katharine Dahl

Kasserer: Håkon Grønning

Styremedlem: Terje Frostad

Styremedlem: Kari Stette

Varamedlem: Morten Mehli

Varamedlem: Ingunn Kjøllmoen


Revisor: Olaf Aune

Valgkomité: Karoline Kvernvik og Ole P. Sannerud


Epost til styret: trondhjemskameraklubb(at)gmail.com