Bli medlem

Vi ønsker deg velkommen til klubben og håper du vil trives hos oss.

Det er ingen forpliktelser ved å registrere deg nedenfor, men vi vil legge deg til e-post lista, slik at du får informasjon om aktiviteter. Du må gjerne stille på noen møter før du eventuelt bestemmer deg om du ønsker å være medlem. Ta kontakt med møteleder, slik at vi vet at vi har nye tilstede.

Hvis du melder deg inn i Trondhjems Kameraklubb, melder vi deg også inn i NSFF (http://www.nsff.no), slik at du får glede av medlemsfordelene der også.

Medlemskontingent:

  • Ordinært medlem: 650,-
  • Student-/Honnørmedlem: 475,-
  • Familiemedlem: 300,- for hvert påfølgende medlem
  • Ungdomsmedlem (t.o.m 25 år): 75,- (Dekker NSFF medlemskontingent)

Medlemskontingent betales til:

Konto: 0530.50.48137
Trondhjems Kameraklubb
Postboks 863
7409 Trondheim

Innbetalingen merkes med:  «Medlemskontingent TKK / Medlemmets navn»

Betaler du Familiekontingent vennligst også oppgi navn på hovedmedlem.