Endret innleveringsfrist «Månedens bilde – Mars»!

Vi minner om endret innleveringsfrist for Månedens bilde mars! Frist for å levere bilder til denne konkurransen er i dag, mandag 10. mars kl 23:59.
Bilder leveres som normalt via www.nsff.no. Kun registrerte medlemmer kan levere inn til konkurransen. Se for øvrig informasjon under Konkurranser og tidligere utsendt epost.