Bli med i TKKs deltakelse i 28. Trierenberg Super Circuit 2019

Invitasjon til å delta i Trondhjems Kameraklubbs innsending til 28. TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 2019 (og 18. SPECIAL THEMES CIRCUIT)

Vi håper mange har lyst til å delta i TRIERENBERG SUPER CIRCUIT i Østerrike. Vi organiserer samlet innsending for Trondhjems kameraklubb slik at vi har mulighet til å markere oss som et klubblag.

I 2015, 2016 og 2017 ble vi en av «topp 10 klubbene» fra hele verden, en fantastisk prestasjon!

TRIERENBERG SUPER CIRCUIT er som navnet sier en «circuit» – turnering. Det betyr at bildene sendes til fire forskjellige juryer. Det er derfor mulig å få samme bilde antatt eller premiert opptil fire ganger.

Tema

I TRIERENBERG SUPER CIRCUIT er det fire «tema»:

 • Open – monochrome print (papirbilder)
 • Open – colour print (papirbilder)
 • Open – digitale bilder
 • Nature – digitale bilder (se definisjon av naturbilde i deltagerskjemaet)

Du kan sende inn inntil fire bilder i hvert tema, totalt 16 bilder.

 

Deltagerskjema

Du må selv fylle ut ditt deltagerskjema. Dette kan lastes ned her:

http://www.supercircuit.at/downloads/entryform/2019/Entry_Form_TSC_2019.pdf

Fyll ut ditt navn og adresse i feltet øverst. I de tre feltene nederst kan det stå: Håkon Grønning, Fagertunveien 1A, 7021 Trondheim, Norway siden det er jeg (Håkon) som administrerer innsendingen og alt vil returneres til meg. Ikke bruk særnorske tegn i bildetitlene. Etter at du har fylt ut skjema må du skrive det ut på papir og ta det med til innleveringen! (Du kan i tillegg lagre det digitalt om du får det til)

 

Krav til bildene

Papirbilder

Yttermålene på papirbildene bør være mellom 30x40cm og A3+ (selve motivet kan utgjøre en mindre del av papiret)
Hvert enkelt papirbilde skal være merket på baksiden i øvre venstre hjørne med:

 • Nummer og tittel på bildet i henhold til innleveringsskjema
 • Navn og adresse for fotografen

Legg også gjerne ved en digital fil for hvert papirbilde selv om dette ikke er noe arrangøren krever, se under digitale bilder.

 

 

Digitale bilder

Størrelse på de digitale bildene skal være maksimum 4096 x 2160 piksler. Bildene kan derfor skaleres til de er innenfor et «vindu» med bredde 4096 og høyde 2160. Bruk JPG-filformat, høy kvalitet og sRGB fargerom.

Filnavnene skal passe med deltagerskjema. Hvis du for eksempel har ført opp et bilde med tittel «Beautiful flower» på første linje i deltagerskjemaet skal filnavnet være «1 Beautiful flower», filnavn for bildet ført opp på linje 2 må tilsvarende starte med 2 slik «2 bildetittel» osv.

Du skal organisere en mappestruktur på en minnepinne (eller i dropbox) for bildefilene slik:

 • Lag en mappe med ditt navn.
 • Lag undermapper for de tema du deltar i og navngi dem slik:
  • digital general
  • digital nature
  • print mono general
  • print color general
 • Lagre bildefilene (fire) for hvert av temaene i respektive mapper.

NB! Ikke last opp bildene på konkurransens nettsted, vi må sende bildene samlet på CD/DVD!

 

Special Themes Circuit

Mulighet for enda flere bilder om du har lyst

I tillegg kan du velge å delta i en mengde tilleggstema (både digitale filer og papirbilder) i SPECIAL THEMES CIRCUIT. Disse teller ikke til FIAP utmerkelser, men de gir poeng til internasjonale plaketter fra NSFF. Om du leverer i noen av disse må du fylle ut eget skjema som kan lastes ned fra denne siden: http://www.supercircuit.at/Entry-Form

Husk å skrive ut dette skjemaet også!

Digitale filer til «Special Themes» leveres ved å lage en ny undermappe i mappa med ditt navn som nevnt over under «digitale bilder».

 • Lag en undermappe med navn «Special Themes Circuit».
 • Lag undermapper for digitale filer i alle «Special Themes» du velger å delta, f. eks slik:
  • Portrait
  • Water
  • Movement

 

Betaling

(Vent med betaling til dere får beskjed)

Du må selv betale for din deltagelse! Du betaler enklest ved å bruke PayPal. Du må da først opprette en PayPal-konto om du ikke har dette fra før. ( www.paypal.com ). Du betaler i henhold til summen av antall tema du deltar i samlet for «Trierenberg Circuit» og «Special Themes Circuit». Vi oppnår noe redusert pris når vi er minst 10 deltagere fra samme klubb som leverer samlet. Prisene står på deltagerskjemaet og er:

€ 35 for ett tema, deretter + € 5 for hvert ekstra tema.

Eksempel: du deltar i 2 tema i «Trierenberg super circuit» og 3 tema i «Special themes circuit», totalt 5 tema. Deltagergebyr blir da € 35 + 4 X € 5 = € 55. Se ellers deltagerskjema.

(Disse prisene forutsetter at vi blir minst 10 deltagere som leverer samlet. Vent med betaling til etter innlevering, da vet vi hvor mange som blir med.)

Ved betaling med PayPal trenger du mottagerens e-postadresse som er: paypalfoto@fotosalon.at

Ved betaling, velg: «I’m paying for goods or services»

Merk også betalingen med navn, klubbnavn og land i meldingsfeltet ved PayPal-betalingen. (Håkon kan hjelpe med betalingen hvis noen har behov for det.)

 

Innlevering

Frist: torsdag 28. februar på medlemsmøtet/årsmøtet eller søndag 3. mars privat hos meg (Håkon). Adresse: Håkon Grønning, Fagertunveien 1A (Byåsen).

Bildene kan leveres før etter avtale! Begynn å forberede deg i god tid!

Ta med til innleveringen:

 • papirbildene (med navn og tittel på baksiden)
 • de digitale bildene på en minnepinne (slik at det er lett å kopiere over til min PC). Du kan eventuelt i stedet sende meg en dropbox-link til gronning@gmail.com
 • papirutskrift av deltagerskjema

Trondhjems Kameraklubb (ved Håkon Grønning) sørger for at pakken med papirbilder og digitale bilder på CD kommer fram innen innleveringsfristen.

 

Spørsmål

Kan rettes til Håkon: epost: hakon.gronning@gmail.com , mobil: 97095408

Huskeliste

 • Deltagerskjema fylles ut og skrives ut på papir
 • Papirbilder merkes på bakside i øvre venstre hjørne med «nr + bildetittel» og navn (+ evt. adresse og klubb) Bruk klistrelapp eller skriv rett på bildet.
 • Digitale bilder, maksimum 4096 x 2160 piksler, legges i mappestruktur forklart over og leveres via minnepinne eller i dropbox
 • Betaling gjøres i ettertid