«Selvportrett» – foredrag og miniworkshop 11. april

Vår egen Cato Romero, som stakk av med den gjeve tittelen «Årets ungdomsfotograf 2018» fra fjorårets NM-runder i NSFF, vil på medlemsmøtet torsdag holde et foredrag og en mini-workshop relatert til temaet «Selvportrett».

Cato vil prate om hvordan det er å bruke seg selv som modell, hva det kan lære oss, hvilke utfordringer det byr på og vise hvilke bilder som ligger «bak» det ferdige produktet.

For den praktiske delen av workshop’en kan det også være en fordel for de som ønsker det å ta med eget kamera, da Cato vil gå inn på bruk av selvutløserinnstillingen og hvordan man bør tenke om fokusering og komponering når en selv står foran kameraet.

Det vil bli lagt opp til øving/utprøving av de tekniske tips han kommer med, med muligheter for å spørre Cato underveis.

Velkommen!

Her er noen eksempler på Catos bilder relatert til tema: