Landskapsfoto 23. september

Velkommen til fysisk medlemsmøte torsdag 23.9 på Fotofagskolen.

Det blir foredrag ved Dag Ole Nordhaug om landskapsfotografi, og turkomiteen vil fortelle litt om hva som skal skje på klubbturen vår til Røros første helgen i oktober. 

Du finner detaljer nedenfor, samt smittevernreglene du må sette deg inn i.

TID OG STED:

 • Torsdag 23. september, kl. 18:30. Dørene åpner kl. 18:15.
 • Norsk Fotofagskole, Mellomila 56 i Trondheim. Se i kart 

PROGRAM:

Bildeforedrag: «Landskapsfotografiet-fra Trondheim til Grand Canyon»

Hovedfokuset til Dag Ole er natur og landskap, men også bybilder, arkitektur og reiseskildringer interesserer han. Han er inspirert av klassiske bilder fra romantikken, som gjenspeiles i bildene hans, hvor bruken av lys og atmosfære er sentralt.


Smittevernregler

Sett deg inn i disse retningslinjene, både med hensyn til din egen og andres risiko:

Munnbind

 • Det er påbud om å bruke munnbind innendørs der ikke avstand kan overholdes

Oppmøte

 • Ytterdører skal alltid være lukket for å unngå at uvedkommende kommer inn i lokalene. Vi vil holde dørvakt og åpne for medlemmer fra 18:15 frem til vi starter møtet. Vi har ikke anledning til åpne etter møtet har begynt.
 • Personer som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller i isolasjon skal ikke komme på arrangementet. 
 • Personer som ikke er fullvaksinert og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementet.

Avstand

 • Oppretthold minst én meters avstand til hverandre (målt fra skulder til skulder) til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet.
 • Det stilles ikke krav om minst 1 meter avstand til seteraden foran eller bak, men sørg for at det er minst ett sete mellom deltakere på samme rad (unntatt personer fra samme husstand).

Håndhygiene

 • Desinfiser/vask hender før dere går inn i lokalet. Håndsprit står flere steder i lokalet.

Registrering

 • Alle medlemmer må skrive seg inni besøksprotokollen når de kommer, for at vi skal ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere slettes etter 14 dager.
 • TKK og Fotofagskolen skal underrettes dersom medlemmer som har oppholdt seg på skolen er smittet av Covid-19, og vi blir underrettet om skolen får smittetilfeller. 

Vel møtt!

Med hilsen styret og aktivitetskomiteen i TKK