5. Munken fotokonkurranse 2022 er åpen for innlevering

Trondhjems Kameraklubb har gleden av å invitere alle fotografer i Norge til «5. Munken 2022» – Trondheim nasjonale fotokonkurranse.

Konkurransen har i år tre tema: Monokrom – fritt motiv, Farge – fritt motiv og Ansikt og kropp, og vi vil lage en trykt katalog.

Frist for innlevering er 27. mars.

Les alt om konkurransen her

Nytt tema: Ansikt og kropp

I dette temaet ser vi etter bilder av mennesker der ansikt og/eller kropp er hovedmotiv. Det legges vekt på at bildene formidler viktige sider ved det å være menneske som f.eks. følsomhet, sensualitet, styrke, glede, tristhet, osv. Temaet omfatter tradisjonell akt og portrett så vel som mennesker i aktivitet, arbeid, dans osv. Vi imøteser både et tradisjonelt uttrykk så vel som bruk av lange lukkertider, bevegelse av kamera og multieksponering med mer for å oppnå det endelige uttrykk.

Bildene skal være av mennesker. Vi vil gjerne se alle «typer» kropper uansett kjønn. Bildene kan være i farge eller monokrom. Fotograf (autor) har ansvar for at bilder av identifiserbare personer kan publiseres.

TKK bronse – Draped Fredau – Trond M. Skaret-Oslo Kamera Klubb

Se alle vinnerbildene fra tidligere konkurranser her