Årsmøte 16. februar 2017

Vi inviterer med dette til medlemsmøte med årsmøte for Trondhjems kameraklubb torsdag 16. februar kl 18:30. Oppmøtested er som vanlig hos Norsk fotofagskole i Ila.

Etter årsmøtet går vi til Ilsvika restaurant for sosialt samvær og hyggelig fotoprat.

Vi minner også om at man må ha betalt medlemskontingent for å ha stemmerett ved årsmøtet.

Vel møtt!

Årsmøte 16. februar 2017

VARSEL OM ÅRSMØTE I TKK

Med dette varsles at det vil bli avholdt årsmøte i Trondhjems Kameraklubb (TKK) torsdag 16. februar kl. 18.30..

Møtested: Fotofagskolen, Nedre Ila 39.

Vi minner om at forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22.01.16.
For å ha stemmerett på årsmøtet, må man ha vært medlem i TKK i minst en måned, og ha betalt medlemskontingenten for inneværende år. Kontigentinfo blir sendt ut i løpet av neste uke, grunnet overgang til nytt medlemsregister og regnskapsløsning.
Se for øvrig vedtektene:   https://trondhjemskameraklubb.no/om-tkk/vedtekter/

Årsmøte TKK 25.2.16

NM-premierte-TKK-fotografer

Fra fjorårets årsmøte. NM-premierte TKK-fotografer

Vi inviterer med dette til medlemsmøte med årsmøte for Trondhjems kameraklubb torsdag 25. februar kl 18:30. Oppmøtested er som vanlig hos Norsk fotofagskole i Ila.

Vi minner også om at man må ha betalt medlemskontingent for å ha stemmerett ved årsmøtet.

Vel møtt!

Årsmøtet i TKK 26.2-15

Et fredelig årsmøte som viste at klubben har alt på stell.
Heder og ære fra NM i foto høst 2014 ble utdelt, og klubben fikk pokal for 40. plass i
World Cup i foto og beste norske klubb.

Roald Synnevåg ( Master FIAP) holdt et flott foredrag.

Årsmøte i TKK

Blåkinnbieter, Kristian Voldheim

Blåkinnbieter, Kristian Voldheim

Det blir avholdt årsmøte i Trondhjems Kameraklubb (TKK) torsdag 26. februar kl 18.30.
Møtested: Fotofagskolen, Nedre Ila 39.

Vi minner om at forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tre uker før årsmøtet.
For å ha stemmerett på årsmøtet, må man ha vært medlem i TKK i minst en måned, og ha betalt medlemskontingenten for inneværende år.
Se for øvrig vedtektene.

Innkalling med saksdokumenter vil bli sendt ut pr mail senest to uker før årsmøtet.