Æresmedlemsskap 2018

Det er ikke hver dag vi deler ut æresmedlemsskap i Trondhjems kameraklubb, det er og skal være en eksklusiv heder som kan tildeles medlemmer som har utmerket seg med betydelig innsats i klubbens virksomhet i mange år, fotografisk og/eller administrativt., jf. våre vedtekster § 12.

Det var derfor en glede og en ære for styret ved juleavslutningen for 2018 å kunne tildele denne prestisjetunge hedersbevisningen til hele TO av klubbens medlemmer; Wenche Aune og Håkon Grønning!

Wenche Aune

Wenche representerer TKK på en flott måte og har gjort det i mange år, gjennom administrativt arbeid både i klubben og på landsbasis.

Hun fikk klubben frem i lyset både nasjonalt og internasjonalt ved deltakelse med gode plasseringer i et utall fotokonkurranser. NSFFs konkurransedatabase viser et imponerende 909 premieringer, hvorav 31 hederlig omtale, 2 tredjeplasser, 9 andreplasser og 6 førsteplasser – den seneste i høstens NM-runde i klassen fargepapir med portrettet «Lidia 4», som også vant Leif Preus Fotopris for beste portrett.

Fra å være en mannsdominert klubb klarte HUN sammen med Aud Elise Sjøsæther å få kvinner til å strømme til TKK. Klubben blomstret opp og medlemstallet har økt jevnt.

Hun er et ja-menneske som tross for egne tøffe utfordringer tar seg tid til å stille opp for klubben og dens medlemmer, og er en utømmelig kilde til god hjelp for både styret og andre medlemmer.

Håkon Grønning

Håkon er en meget god ambassadør for foto og for klubben, fremmer positivitet og fremsnakking og er alltid inkluderende.

Han har bidratt med administrativt arbeid gjennom mange år, og er også et ja-menneske som både klubben og styret drar stor nytte av.

I tillegg til å være dobbelt Norgesmester i foto, har han blant annet vunnet gullmedalje og flere topplasseringer i verdens største fotokonkurranse. Han er tildelt et tyvetalls hederstegn og plaketter på nasjonalt og internasjonalt nivå, sist i en lang rekke var gårsdagens tildeling av hederstegnet ‘Nordisk Stormester i Fotografi – bronse’ (NSMiF/b)».

Det ble under gårsdagens utnevnelse sagt at «skulle vi omtalt alle hedersteng, plaketter og premieringene i NSFFs konkurransedatabase i detalj ble vi sittende til juleavslutningen 2019!». Premieringene registrert i NSFF omfatter et imponerende 83 førsteplasser, 43 andreplasser, 33 tredjeplasser, 200 hederlig omtale og 3535 antatte! Her må vi trygt kunne bruke uttrykket «ingen over, ingen ved siden».