Sommeravslutning 18. juni

Dessert walk 1

Dessert walk 1 – Olaf Aune

Torsdag 18. juni samles vi til sommeravslutning i kameraklubben. Det blir «same procedure as last year», med møte på Fotofagskolen til vanlig tid, før vi forflytter oss til Lille Skansen for en matbit og fortsatt fotososialt samvær.

Kl. 18.30 Fotofagskolen
– Juryering av bildene fra fotomaraton/MB juni
– Visning av film og foto som er premiert i NM
– Resultater fra Melhuus-konkurransen i vår
– Utdeling av heder og ære
– Informasjon om Trondheimsnatt-prosjektet
– Info om høstens aktiviteter

Ca kl. 20.30 Lille Skansen
Mat og drikke etter eget ønske (NB – forhåndspåmelding) og fotososialt samvær.

Fordi Lille Skansen må vite hvor mange som kommer og hva de vil spise, må vi ha påmelding til den delen av sommeravslutningen. Bruk denne lenken, sjekk menyen og meld deg på senest 11. juni: Påmeldingsskjema

Vel møtt!

Årsmøte i TKK

Blåkinnbieter, Kristian Voldheim

Blåkinnbieter, Kristian Voldheim

Det blir avholdt årsmøte i Trondhjems Kameraklubb (TKK) torsdag 26. februar kl 18.30.
Møtested: Fotofagskolen, Nedre Ila 39.

Vi minner om at forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tre uker før årsmøtet.
For å ha stemmerett på årsmøtet, må man ha vært medlem i TKK i minst en måned, og ha betalt medlemskontingenten for inneværende år.
Se for øvrig vedtektene.

Innkalling med saksdokumenter vil bli sendt ut pr mail senest to uker før årsmøtet.