Plast i naturen – gjør en fotogafisk innsats

Trondhjems Kameraklubb samarbeider med Naturvernforbundet om å lage en fotoutstilling med tema Plast i naturen. 

Start å ta bilder nå, frist for å levere bidrag er 20. mai

Marin-forsopling_foto_Bo-Eide_Naturvernforbundet

Foto: Bo Eide | Naturvernforbundet

Bakgrunn

For å løse plastproblematikken må plasten fjernes fra naturen, men like viktig er det at vi forebygger videre forsøpling. Naturvernforbundets fylkeslag i Hordaland og Trøndelag har etablert prosjektet Plastjakten som har som mål å:

  1. gjennomføre ryddeaksjoner og spore kilder basert på det vi finner.
  2. kartlegge bærekraftige alternativ til plast.
  3. ansvarliggjøre politikere, bedrifter og myndigheter og foreslå løsninger.
  4. gjennomføre holdningsskapende kampanje og dele kunnskap.

Begynn å ta bilder nå!

Selv om det på grunn av koronavirusutbruddet er for tidlig å si når og hvordan fotoutstillingen vil bli, oppfordrer vi medlemmene våre til å begynne å ta bilder allerede nå.

Snøen holder på å slippe taket og kan avsløre mye. Våren er i emning, og man må jo komme seg ut i den store flotte naturen vår nå om dagene for de av dere som kan det. Dette prosjektet kan jo også være et ekstra påskudd til å aktiviteter når vi nå må holde avstand til hverandre.

 

Tema og innlevering

Du står fritt til å tolke temaet «Plast i naturen». Det kan være alt fra å formidle et budskap – enten ved poengtere problemet eller vise hvordan gjøre noe med det, til å spille på humor eller andre følelser, eller bare lage visuelt spennende bilder.

Frist for levering av bilder er 20. mai.

I første omgang kan du levere 5 bidrag til vurdering via NSFFs innleveringsportal

Bidragene leverses som JPEG med 2400 piksler lengste side, men husk å beholde en utgave av bildet i opprinnelig størrelse da vi kan trenge det til større utskrifter dersom det blir valgt ut.

Vi kommer tilbake til hvordan bildene skal velges ut og hvordan de skal presenteres.

 

Ta hensyn!

På grunn av koronavirusutbruddet oppfordrer vi alle til å følge rådene fra helsemyndighetene om å generelt holde avstand, unngå folkeansamlinger og ikke unødvendig belaste kollektivtrafikken.

I tillegg til fotografering må du gjerne bidra i å rydde bort plasten du oppdager. Husk at det er avfall du håndterer, som tilsier at du må være enda mer påpasselig med hygiene enn vanlig.

Vær også oppmerksom på sårbare hekkeområder som bør unngås når hekketiden begynner. Ferdselsforbudet i fredningsområder for fugl starter 15. april.

Les mer om plastproblemet på Naturvernforbundets sider

 

Logo bold mørkegrønn vektor