TKKs Jubileumsutstilling 2018

Siste aktivitet som markerer Jubileumsåret 2018 blir vår jubileumsutstilling som er navngitt «Ka du itj veit».

Her vil vi presentere for mange det ukjente Trondheim, det vi finner bak fasadene, i veiter og gårdsrom. Utstillingen vil holdes høsten 2018, med åpning i forbindelse med Kulturnatt fredag 14. september.

Utendørs utstilling

Utstillingen vil være utendørs i det aktuelle området. Vi tenker oss bilder montert på vegg, gjerne i flere grupper med bilder, kanskje fordelt på flere veiter.  Vi kan ha variasjon i størrelser på bildene, samt sette sammen noen bilder til kollasjer, som kan være mer uttrykksfullt enn enkeltbilder. Det er også aktuelt med foliering av branndører i stål. En del av utstillingen vil bli permanent.

Fiskhallen

Vi vil også ha bilder utstilt i en kortere periode inne i lokalene til gamle Fiskhallen i Taraldgårsveita. Her inviterer vi til vernissage under Kulturnatt fredag 14. september.

Kriterier

Bildene skal være tatt i 2018 og i området «Nerbyn», dvs. veiter og gårdsrom i området mellom Olav Tryggvasons gate og Fjordgata:

Vi ser for oss å kunne vise en variasjon av motiv og uttrykk – ulike tolkninger av veitene og gårdsrommene. Aktuelle tilnærminger kan f.eks. være (men ikke avgrenset til):

 • Mønster, form, tekstur
 • Natur
 • Stilleben – arrangerte gjenstander
 • Gatefoto
 • Portrett
 • Interiør
 • Lys/skygge
 • Abstrakt
 • Detaljer/makro
 • Romantikk
 • Natt, blåtime
 • Blits
 • Tidsreise nytt/gammelt
 • Arkitektur

Samarbeid med Byantikvaren

Arbeidet med utstillingen vil gå som et klubbprosjekt gjennom 2018, parallelt med Byantikvaren i Trondheims pågående prosjekt «Vitalisering av veiter og gårdsrom».

Vi håper utstillingsprosjektet kan være et bidrag i vitaliseringsarbeidet og at samarbeidet også vil være med på å aktualisere utstillingen og klubben.

Les mer om vitaliseringsprosjektet til Byantikvaren her

Utvelgelse/kuratering

Utstillingskomiteen sammen med representanter fra kommunen og gårdeiere vil velge ut bildene som skal være med.

De vil velges ut i fra variasjon i motiv og tolkninger, hvordan de innleverte bildene kan passe sammen, samtidig som vi vurderer de i forhold til mulige plasseringer og presentasjons-/ opphengsmetoder.

I tillegg skal alle klubbens medlemmer kunne delta med minst ett bilde.

Tidsplan

Uke 33

 • Onsdag 15. august – Siste innleveringsfrist for bidrag.

Uke 34-35

 • Fra 20. august – Utvelgelse/kuratering av bilder
 • Produksjon

Uke 36

 • Klargjøring vegger/infrastruktur for montering
 • Fra 8. september – Montering/opphenging av bilder

Uke 37

 • Montering/opphenging av bilder
 • Fredag 14. september – Åpning ifm. «Kulturnatt»

 

Gjennomførte aktiviteter

Månedens bilde i februar markerte oppstarten for prosjektet. 29 bilder ble levert, og tema var «Det ukjente Trondheim». Vinner ble Harm Kroon med «Klesbutikk», og Liv Stadsøy stakk av med både 2. og 3. plass med henholdsvis «Bakgård» og «Spiraler».